به ازای هر خصوصیت، یک مورد را که به شما یا فرد مورد نظر نزدیک است را انتخاب نموده و سپس دکمه چهره خوانی بر اساس انتخاب ها را کلیک کنید

پیشانی

شکل پیشانی تا حد زیادی نشان دهنده ی طرز تفکر فرد و نوع برخورد او با مسایل و مشکلات زندگی است.
برآمده (پیشانی بیرون زده است)
کج (پیشانی به سمت عقب شیب دارد)
راست (پیشانی مستقیم رو به بالاست و گرد و زاویه دار نیست)
برآمدگی بالای ابرو (برآمدگی استخوانی بالای ابروها)
پیشانی صاف (برآمدگی استخوانی در بالای ابروها وجود ندارد)
لایه ی اراده (برجستگی گوشتی بین ابروها)

ابرو- محل قرارگیری

"فاصله ابرو تا چشم، نشان دهنده ی نحوه ی بیان افکار است. اگر ابروهایتان را بالا بیندازید، احساس شک و پرسش در شما ایجاد می شود. حال تا آن جایی که می توانید ابروهایتان را پایین آورید؛ آیا احساس تمرکز به شما دست نمی دهد؟ "
بالا (چشم و ابرو نسبتاً از هم فاصله دارند)
پایین (فضای بین جشم و ابرو نسبتاً کم است)

ابرو- انواع خاص

"ابرو از نظر نوع رویش مو، انواع مختلفی دارد که هر کدام نشان دهنده ی طرز فکر خاصی است. این موها و طرحشان، تجسم نوع نگرش یک فرد است."
جارویی (پرپشت و پهن)
نخی (به نازکی یک نخ)
دُم نازک (در ابتدا پهن و در انتها نازک است)
"صاف (پهنای ابرو، از ابتدا تا انتها یکسان است)"
دم پهن (در ابتدا نازک و در انتها پهن است)
پیوسته (هر دو ابرو به هم متصل هستند)
پیچیده (موهای ابرو در هم پیچیده اند)
موهای اضافه (موهای راست کم پشت که عمودی در ابتدای ابرو روییده اند)
موهای پراکنده (موهای پراکنده ای که تک تک در انتهای ابروها روییده اند)
کم پشت (ابرو بسیار کم پشت و کم رنگ است)

چشم - زاویه

"زاویه چشم نمایانگر جهان بینی و نوع دید ما است. از روی زوایه ی چشم یک فرد می توان دریافت که او خوش بین، بدبین یا واقع بین است. زاویه ی چشم را می توان با رسم یک خط فرضی از گوشه ی درونی چشم تا گوشه ی بیرونی تشخیص داد."
"گوشه ی بالا ( گوشه ی بیرونی چشم، بالاتر از گوشه ی درونی آن قرار دارد)"
"گوشه ی پایین ( گوشه ی بیرونی چشم، پایین تر از گوشه ی درونی آن قرار دارد)"
بدون زاویه ( گوشه ی درونی و بیرونی چشم در یک خط قرار دارند)

چشم - اندازه ی عنبیه

اندازه عنبیه با واکنش احساسی شخص در ارتباط است.
درشت (عنبیه درون چشم را پر کرده است)
ریز (عنبیه در مقایسه با تخم جشم ریز به نظر می آید)

پلک بالا

"نقش اصلی پلک بالا، پوشاندن چشم و جلوگیری از ورود ذرات گرد و غبار به داخل آن است. از دید یک چهره خوان، پلک بالا نشان دهنده ی اطلاعاتی از قبیل سطح روابط اجتماعی و میزان نیاز به صمیمیت در صاحبان آن ها است."
پهن ( بخش بزرگی از پلک بالا هنگام باز بودن چشم قابل مشاهده است)
"نازک (بخش کوچکی از آن، در حالت باز بودن چشم، مشاهده می شود)"
"پنهان (پلک بالا، در حالت باز بودن چشم، تقریباً پنهان است)"

بینی - شکل و اندازه

"هوا، انرژی لازم را برای بقای ما تامین می کند و بینی، نشان دهنده ی توانایی ما در حفظ بقای خود و اطرافیان است. بینی علاوه بر مقدار انرژی نمایان گر شیوه ی کاری و نوع برخورد ما با پول نیز هست."
"بزرگ (بینی در مقایسه با سایر اجزای صورت، بزرگ به نظر می آید)"
"بلند (فاصله ی بین وسط چشم ها تا نوک بینی، به نسبت زیاد است)"
کوتاه (بینی در مقایسه با کل صورت کوتاه به نظر می آید)
بلند و صاف (در نیمرخ انحنایی روی بینی دیده نمی شود)
مقعر (درنیمرخ تورفتگی روی بینی دیده می شود)
محدب (در نیمرخ یک برآمدگی روی بینی دیده می شود)
"گره دار (روی بینی، پایین تر از وسط ابروها، یک گره دیده می شود)"

بینی - پهنای بینی

پهنای بینی در واقع فاصله لبه های بینی است که از طرفین سوراخ ها را در بر می گیرد. این مشخصه نشان می دهد که چقدر پشتیبان دیگران هستید و از پشتیبانی آن ها بهره مند می شوید.
پهن (بینی دارای پره های باز و عریض است)
نازک (بینی دارای پره های کوچک است)

بینی - زاویه نوک بینی

"زاویه خط زیرین بینی با خط عمود فرضی را «زاویه نوک بینی» می نامیم، این زاویه نشان می دهد که فرد تا چه حد به دیگران اعتماد دارد و چقدر به دیگران شکاک و بی اعتماد یا خوش بین و خوش باور است."
"سربالا (در نیمرخ، نوک بینی رو به بالا مشاهده می شود)"
سربالا و نوک تیز (نوک بنین تیز و در نیمرخ رو به بالا دیده می شود)
بدون زاویه (در واقع خط زیر بینی با خط عمودی زاویه 90درجه دارد)
"سر پایین (در نیمرخ، زاویه نوک بینی رو به پایین است)"
سر پایین و نوک تیز (بینی در نیمرخ نوک تیز و سر پایین دیده می شود)

گوش - اندازه

"وظیفه ی اصلی گوش ها دریافت اطلاعات و برقراری ارتباط با دنیای برون است، حتی از جهانی که از شعاع دید ما خارج است."
"بزرگ (اندازه ی گوش ها نسبت به سر، بزرگ است)"
"کوچک (اندازه ی گوش ها نسبت به سر، کوچک است)"

گوش - لاله و شیارها

"غضروف گوش خارجی دارای شیارها و برآمدگی هایی است که، در چهره خوانی از اهمیت زیادی برخوردار هستند."
برجستگی حلقه ی بیرونی
برجستگی حلقه ی درونی
فاقد حلقه درونی

گوش - لاله ی گوش

نشان دهنده نحوه ارتباط شخص با دیگران است آیا تک روی می کند یا مطیع هست
جدا از سر
چسبیده به سر
"بالای لاله چسبیده به سر، پایین آن جدا از سر"

دهان - اندازه

اندازه دهان با خصیصه درون گرایی و برون گرایی فرد ارتباط دارد
"گشاد (دهان در مقایسه با صورت، بزرگ به نظر می آید)"
"کوچک (دهان در مقایسه با صورت، کوچک به نظر می آید)"

لب - شکل و اندازه

لب بالا نشان دهنده انرژی زنانه است و لب پایین نشان دهنده انرژی مردانه
"لب های پر (هم لب بالا و هم لب پایین، پر و گوشتالو هستند)"
پر بودن لب پایین (لب پایین گوشتالو و از لب بالایی بزرگ تر است)
پر بودن لب بالا (لب بالا کاملاً از لب پایین پرتر و بزرگ تر است)
لب های نازک (لب های بالا و پایین بسیار نازک و در بعضی موارد نامرئی هستند)
لب های انحنادار (در وسط لب بالا یک انحنای کامل وجود دارد)

دندان ها

"در چهره خوانی، دندان ها نمای قوه ی تصمیم گیری و قدرت و اراده ی شخص است."
صاف و ردیف (یک اندازه و همه در یک خط قرار گرفته اند)
فاصله بین دندان های پیشین
بزرگی دندان های جلو
"کج و نا مرتب (دندان ها، مخصوصا در ردیف پایین، کج و بالا و پایین هستند)"
جلو آمده (دندان ها پیش آمده هستند)

چال ها و شیارها

"خطوط و تو رفتگی های روی صورت، از ویژگی های ملایم کننده هستند و وجود آن ها دلالت بر بازیگوشی، شوخ طبعی و مردم دوستی فرد دارد."
چاله ی گذشت یا چاه زنخدان (یک تو رفتگی در بالای چانه و پایین لب ها)
سیب زنخدان
تو رفتگی روی نوک بینی
تو رفتگی روی گونه ها

خط ها

"هر چه خطوط عمیق تر و پر رنگ تر باشند، ویژگی ای را که نشان می دهند نیز شدیدتر و پر رنگ تر است."
خطوط پرورش فکری (خطوط افقی روی پیشانی)
خطوط فشار ذهنی (خطوط اریب روی پیشانی)
خط عمود (خط عمیق عمودی روی پیشانی تا بین ابروها)
"خطوط دقت تحمیلی (دو خط عمودی کوچک، بین ابروها)"
خطوط تکامل طلبی (چندین خط بین ابروها)
خطوط بصیرت (یک مثلت بین چشم ها)
"خطوط مسوولیت (چندین خط نازک افقی بین چشم ها، روی بینی)"
"خط خستگی از مسوولیت (یک خط افقی بین چشم ها، روی بینی)"
جای پای کلاغ (خطوط ریز در گوشه های بیرونی چشم)
خطوط شهامت (خطوط مورب زیر چشم در راستای گونه ها)
"خطوط شوخ طبعی (خطوط ریز افقی، روی بینی، کنار چشم)"
خطوط یاس (دو خط مورب بینی تا گوشه های دهان)
خطوط دلسوزی (دو خط خمیده که از گوشه های دهان شروع می شوند و تا چانه امتدا پیدا می کنند)
خط خنده ی زورکی (یک خط افقی پشت لب بالا)
خط شوق (دو برآمدگی عمودی زیر بینی)
خط حمایت (دو تو رفتگی کشیده که به صورت عمودی در دو گوشه ی لب قرار دارند)
خطوط طاقت (خطوط نازک عمودی روی لب بالا)
خطوط پر چانگی (که از زیر چانه تا روی گونه ها امتداد یافته اند)
کمان محبوبیت (یک خط خمیده زیر لب پایین)
خط ناراحتی قلب (یک خط عمودی روی نرمه گوش)
خطوط راز (تو رفتگی در گوشه های دهان)
"چانه سرسخت (چانه حالتی چروک، فشرده و ناهموار دارد)"
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙